Safe Box

Depositori yang selamat untuk dana anda dalam mata wang EUR dan USD. Pemindahan akaun pantas

Akruan sehingga 6% setahun atas baki anda

Deposit dan keluarkan dana dalam dua klik

Dana tersedia
24/7

Kawalan sepenuhnya wang anda

Alternatif yang lebih menguntungkan daripada bank tradisional

Jumlah dagangan sehingga 5 lot dari 5 hingga 10 dari 10 hingga 20 dari 20 hingga 50 dari 50 hingga 100
% setahun atas
baki anda
2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Jumlah dagangan
% setahun atas
baki anda
sehingga 5 lot
2 %
dari 5 hingga 10
3 %
dari 10 hingga 20
4 %
dari 20 hingga 50
5 %
dari 50 hingga 100
6 %

Akruan untuk setiap bulan dibuat pada awal bulan berikutnya. Contohnya, jika perolehan perdagangan anda untuk bulan Mei adalah 12 lot. Dalam kes ini, kadar tahunan adalah sama dengan 4% dan akruan untuk bulan Mei akan dibuat sehingga 3 Jun. Kadar faedah berubah setiap bulan bergantung kepada perolehan perdagangan.

Skrol ke atas