Imbuhan Rakan Kongsi

Pendapatan yang dijana rakan kongsi bergantung pada statusnya yang dikira dari perolehan bulanan pelanggannya. Setiap bulan secara automatik sistem mengira perolehan dan menyerahkan status baru kepada rakan kongsi.

Standard
Dari 0 Hingga 149 lot
Professional
Dari 150 Hingga 299 lot
Expert
Dari 300 lot dan lagi
Menjadi rakan kongsi
Bergantung pada strategi menarik pelanggan baru, anda boleh memilih program 1-tahap atau 3-tahap. Program 3-tahap bermanfaat untuk sesiapa yang bersedia untuk menarik bukan hanya pelanggan baru tapi juga rakan kongsi kepada syarikat, dan sesiapa yang mahu menjana keuntungan dari aktiviti perdagangan pelanggan mereka pada tahap kedua dan ketiga dalam program ini.