Skrol ke atas

Dapatkan iPhone XS Max percuma anda

Sertai WELTRADE dan dapatkan iPhone XS Max Percuma anda

Untuk mendapatkan iPhone hanya perlu memenuhi syarat-syarat ini:

Ringkasan deposit mesti $5000

Mencapai volume dagangan 250 lot

Anda boleh mendapat hadiah beberapa kali semasa promosi dijalankan

Bagaimana mendapatkan iPhone XS Max secara Percuma?

Daftar
Depositkan sejumlah
$5000
Capai volume dagangan 250 lot
Dapatkan iPhone XS Max
percuma anda