Skrol ke atas

Kalendar ekonomi

Keutamaan
Masa
Masa yang tinggal
Rantau
Peristiwa / penunjuk
Nilai
semasa
Ramalan
Sebelumnya/
Disemak semula
Keutamaan
Isnin 17.02.2020
00:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Dec)
-0.20%
 
-3.50%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Permanent/Long-Term Migration (Dec)
3,930
 
2,490
+
02:00
none
Japan (JPY)
Reuters Tankan Index (Feb)
-5
 
-6
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP (Q4)
Quarter
-1.6%
-0.9%
0.1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP (Q4)
Year
-6.3%
-3.7%
0.5%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP Capital Expenditure (Q4)
Quarter
-3.7%
-1.6%
0.5%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP External Demand (Q4)
Quarter
0.5%
0.3%
-0.3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP Private Consumption (Q4)
Quarter
-2.9%
-2.0%
0.5%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
0,6%
0,1%
0,1%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
1,0%
0,8%
0,8%
+
03:01
none
UK (GBP)
0,8%
 
2,3%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
-3,30%
-5,50%
2,40%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
4,60%
-4,50%
1,00%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
1,580B
 
4,750B
+
04:30
none
China (CNY)
6,3%
 
6,6%
+
05:19
none
China (CNY)
4,00%
 
5,80%
+
05:30
none
Thailand (THB)
1,6%
2,1%
2,6%
+
05:30
none
Thailand (THB)
0,20%
0,40%
0,20%
+
06:51
none
Thailand (THB)
2,40%
 
4,20%
+
07:30
none
Japan (JPY)
-0,4%
0,2%
-0,3%
+
07:30
none
Japan (JPY)
1,2%
 
1,3%
+
10:00
none
Norway (NOK)
21,2B
 
25,6B
+
11:00
none
Turkey (TRY)
21,50B
 
-30,80B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
846,82B
 
813,57B
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
1,1%
1,7%
1,7%
+
16:30
none
Canada (CAD)
-9,57B
 
-1,77B
+
16:30
none
Canada (CAD)
13,80B
 
5,74B
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,582%
 
-0,586%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,596%
 
-0,609%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
-0,587%
 
-0,592%
+
Selasa 18.02.2020
03:30
none
Australia (AUD)
 
 
 
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
49,80%
 
48,90%
+
10:00
none
UK (GBP)
-7,3%
 
3,4%
+
10:00
none
UK (GBP)
0,2%
 
-4,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
11,0%
 
-7,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-5,9%
 
12,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-13,1%
 
-5,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-7,3%
 
19,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-13,4%
 
27,7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
-36,4%
 
22,3%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
7,5%
 
6,0%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
3,4%
 
3,3%
+
12:30
none
UK (GBP)
3,2%
3,3%
3,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
2,9%
3,0%
3,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
5,5K
22,6K
2,6K
+
12:30
none
UK (GBP)
180K
145K
208K
+
12:30
none
UK (GBP)
3,8%
3,8%
3,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
0,3%
 
0,1%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-15,7
-10,3
-9,5
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
8,7
21,5
26,7
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
10,4
30,0
25,6
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,503%
 
-0,450%
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
-0,660%
 
-0,580%
+
16:00
none
Russia (RUB)
0,9%
 
-0,4%
+
16:00
none
Russia (RUB)
-0,7%
 
-4,3%
+
16:30
none
USA (USD)
12,90
5,00
4,80
+
16:30
none
Canada (CAD)
-0,7%
0,5%
-1,0%
+
18:00
none
USA (USD)
74
75
75
+
18:20
none
New Zealand (NZD)
-2,9%
 
-4,7%
+
19:30
none
USA (USD)
1,545%
 
1,550%
+
19:30
none
USA (USD)
1,510%
 
1,510%
+
22:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
Rabu 19.02.2020
00:00
none
USA (USD)
41,10B
 
-39,60B
+
00:00
none
USA (USD)
78,20B
 
77,30B
+
00:00
none
USA (USD)
85,6B
25,5B
27,1B
+
00:00
none
USA (USD)
59,90B
 
0,80B
+
02:30
none
Australia (AUD)
0,1%
 
0,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-3,5%
-1,3%
5,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-12,5%
-9,0%
18,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-2,6%
-6,9%
-6,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-3,6%
-1,3%
-4,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
-1.312,6B
-1.694,9B
-154,6B
+
03:30
none
Australia (AUD)
0,5%
0,5%
0,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
2,2%
2,2%
2,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Jan)
Month
 
 
-0,1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Jan)
Year
 
 
-1,3%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
3,7%
3,9%
3,8%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
0,1%
0,3%
0,2%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
4,5%
4,4%
4,0%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
0,3%
0,3%
0,3%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
-1,4%
-1,1%
0,4%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
1,3%
1,7%
1,8%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
1,2%
1,6%
1,7%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
-1,5%
-1,2%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
32,6B
 
32,4B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
51,2B
42,4B
35,2B
+
12:30
none
UK (GBP)
-0,6%
-0,6%
0,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
1,6%
1,5%
1,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
0,7%
0,8%
0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
0,1%
0,1%
-0,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
-0,4%
-0,6%
0,3%
+
12:30
none
UK (GBP)
2,8%
2,6%
2,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
1,8%
1,6%
1,3%
+
12:30
none
UK (GBP)
-0,3%
-0,4%
0,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
108,20
 
108,50
+
12:30
none
UK (GBP)
0,9%
-0,4%
0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
2,1%
-0,1%
0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
1,1%
1,0%
0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
0,3%
0,1%
-0,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
2,7%
2,6%
2,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
-0,4%
-0,6%
0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-3,10%
 
0,74%
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
0,070%
 
0,310%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
10,75%
10,75%
11,25%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
9,25%
 
9,75%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
12,25%
 
12,75%
+
15:00
none
USA (USD)
3,77%
 
3,72%
+
15:00
none
USA (USD)
-6,4%
 
1,1%
+
15:00
none
USA (USD)
258,4
 
267,4
+
15:00
none
USA (USD)
645,5
 
689,5
+
15:00
none
USA (USD)
2.875,1
 
3.123,6
+
16:30
none
USA (USD)
1,551M
1,450M
1,420M
+
16:30
none
USA (USD)
9,2%
-0,1%
-3,7%
+
16:30
none
USA (USD)
1,7%
1,3%
1,1%
+
16:30
none
USA (USD)
0,5%
0,1%
0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
1,567M
1,425M
1,626M
+
16:30
none
USA (USD)
-3,6%
-30,7%
17,7%
+
16:30
none
USA (USD)
0,5%
0,1%
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
2,1%
1,6%
1,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
1,8%
1,8%
1,7%
+
16:30
none
Canada (CAD)
0,4%
 
-0,4%
+
16:30
none
Canada (CAD)
2,4%
2,3%
2,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
0,3%
0,2%
0,0%
+
16:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
16:30
none
Canada (CAD)
1,8%
 
2,0%
+
16:30
none
Canada (CAD)
2,2%
 
2,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
2,1%
 
2,0%
+
16:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
16:55
none
USA (USD)
5,7%
 
4,8%
+
16:55
none
USA (USD)
-0,2%
 
-0,7%
+
19:45
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
Khamis 20.02.2020
00:30
none
USA (USD)
4,200M
 
6,000M
+
00:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
0,1%
0,4%
0,9%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
0,4%
0,3%
1,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
1.420,5B
 
1.635,1B
+
02:50
none
Japan (JPY)
-214,4B
 
283,7B
+
03:30
none
Australia (AUD)
13,5K
10,0K
28,9K
+
03:30
none
Australia (AUD)
46,2K
 
-0,3K
+
03:30
none
Australia (AUD)
66,1%
66,0%
66,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
5,3%
5,2%
5,1%
+
04:30
none
China (CNY)
4,05%
 
4,15%
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
4,778B
 
1,975B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
0,8%
0,2%
0,1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
0,2%
-0,4%
-0,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
9,8
9,8
9,9
+
10:00
none
Turkey (TRY)
57,3
 
58,8
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
-0,4%
-0,4%
0,4%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
1,7%
1,6%
1,6%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
-0,5%
-0,5%
0,5%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
1,5%
1,5%
1,5%
+
11:00
none
China (CNY)
5.070,0B
4.300,0B
2.103,0B
+
11:01
none
China (CNY)
8,4%
8,6%
8,7%
+
11:01
none
China (CNY)
3.340,0B
3.000,0B
1.140,0B
+
11:01
none
China (CNY)
12,1%
12,1%
12,3%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
1,40%
2,90%
2,90%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-2,09B
 
-1,86B
+
12:30
none
UK (GBP)
0,9%
0,7%
-0,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
1,2%
0,4%
0,7%
+
12:30
none
UK (GBP)
1,6%
0,8%
-0,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
0,8%
0,7%
0,9%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,59%
 
-0,53%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-0,50%
 
-0,38%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,240%
 
0,347%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
14:00
none
UK (GBP)
-18
-19
-22
+
15:30
none
Eurozone (EUR)
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
6,9%
3,6%
2,7%
+
16:00
none
Russia (RUB)
2,7%
1,9%
1,9%
+
16:00
none
Russia (RUB)
4,7%
4,7%
4,6%
+
16:00
none
Russia (RUB)
562,4B
 
562,2B
+
16:30
none
USA (USD)
36,7
12,0
17,0
+
16:30
none
USA (USD)
45,4
 
38,4
+
16:30
none
USA (USD)
29,80
 
32,90
+
16:30
none
USA (USD)
9,8
 
19,3
+
16:30
none
USA (USD)
33,6
 
18,2
+
16:30
none
USA (USD)
16,40
 
22,10
+
16:30
none
Canada (CAD)
0,0%
0,2%
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
210K
210K
206K
+
16:30
none
Canada (CAD)
25,9K
71,8K
46,2K
+
16:30
none
USA (USD)
1.726K
1.720K
1.701K
+
16:30
none
USA (USD)
209,00K
 
212,25K
+
16:52
none
Russia (RUB)
1,6%
 
2,1%
+
17:30
none
Turkey (TRY)
1.336,2B
 
1.328,8B
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
-21,9%
 
18,7%
+
17:30
none
Ukraine (UAH)
12,1%
 
12,5%
+
18:00
none
USA (USD)
0,8%
0,4%
-0,3%
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
-6,6
-8,2
-8,1
+
18:30
none
USA (USD)
-151B
-147B
-115B
+
19:00
none
USA (USD)
0,414M
2,494M
7,459M
+
19:00
none
USA (USD)
0,190M
 
0,048M
+
19:00
none
USA (USD)
-1,025M
 
0,806M
+
19:00
none
USA (USD)
-0,133M
 
1,668M
+
19:00
none
USA (USD)
0,015M
 
-0,139M
+
19:00
none
USA (USD)
-0,636M
-1,459M
-2,013M
+
19:00
none
USA (USD)
0,284M
 
-0,662M
+
19:00
none
USA (USD)
-1,024M
 
-0,046M
+
19:00
none
USA (USD)
1,4%
-0,7%
0,6%
+
19:00
none
USA (USD)
-1,971M
0,435M
-0,095M
+
19:30
none
USA (USD)
1,575%
 
1,560%
+
19:30
none
USA (USD)
1,570%
 
1,565%
+
21:00
none
USA (USD)
0,261%
 
0,501%
+
21:20
none
USA (USD)
 
 
 
+
Jumaat 21.02.2020
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
 
 
49,2
+
01:00
none
Australia (AUD)
48,4
52,4
50,6
+
01:00
none
Australia (AUD)
49,8
48,9
49,6
+
02:30
none
Japan (JPY)
-0,1%
 
0,1%
+
02:30
none
Japan (JPY)
0,8%
0,8%
0,7%
+
02:30
none
Japan (JPY)
0,7%
0,7%
0,8%
+
02:30
none
Japan (JPY)
0,0%
 
0,1%
+
03:30
none
Japan (JPY)
47,6
 
48,8
+
03:30
none
Japan (JPY)
46,7
 
51,0
+
07:30
none
Japan (JPY)
0,0%
 
0,9%
+
10:30
none
Thailand (THB)
33,2B
 
33,6B
+
10:30
none
Thailand (THB)
229,4B
 
228,8B
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
49,7
50,7
51,1
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
51,9
51,0
51,1
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
52,6
51,3
51,0
+
11:30
none
Sweden (SEK)
-2,1%
 
0,5%
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
51,1
50,8
51,2
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
47,8
44,8
45,3
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
53,3
53,8
54,2
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
1,4%
 
-0,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
6,0%
 
-4,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-3,00%
 
0,00%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
-1,40%
 
0,20%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
49,1
47,5
47,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
51,6
51,0
51,3
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
52,8
52,2
52,5
+
12:30
none
UK (GBP)
-10,54B
-12,05B
3,46B
+
12:30
none
UK (GBP)
-18,754B
 
16,768B
+
12:30
none
UK (GBP)
53,3
52,8
53,3
+
12:30
none
UK (GBP)
51,9
49,7
50,0
+
12:30
none
UK (GBP)
53,3
53,4
53,9
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
0,6%
0,5%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,1%
0,2%
0,1%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,5%
 
0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
0,4%
0,5%
0,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-1,8%
-1,7%
-1,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
1,1%
1,1%
1,1%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-1,7%
-1,7%
-1,7%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-1,0%
-1,0%
0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
1,4%
1,4%
1,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
1,3%
 
1,2%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-1,0%
 
0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
1,3%
1,3%
1,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
-1,3%
-1,3%
0,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
0,5%
0,4%
0,5%
+
16:30
none
Canada (CAD)
0,0%
0,1%
1,1%
+
17:35
none
USA (USD)
 
 
 
+
17:45
none
USA (USD)
50,8
51,5
51,9
+
17:45
none
USA (USD)
49,6
 
53,3
+
17:45
none
USA (USD)
49,4
53,0
53,4
+
18:00
none
USA (USD)
-1,3%
-1,8%
3,9%
+
18:00
none
USA (USD)
5,46M
5,43M
5,53M
+
18:00
none
USA (USD)
 
 
 
+
18:15
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
679
 
678
+
21:00
none
USA (USD)
791
 
790
+
21:30
none
UK (GBP)
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
 
 
 
+
22:30
none
Japan (JPY)
-27,2K
 
-44,7K
+
22:30
none
UK (GBP)
29,3K
 
13,0K
+
22:30
none
USA (USD)
-91,5K
 
-75,1K
+
22:30
none
USA (USD)
-42,0K
 
-34,3K
+
22:30
none
USA (USD)
43,8K
 
52,6K
+
22:30
none
USA (USD)
411,8K
 
397,4K
+
22:30
none
USA (USD)
353,6K
 
299,8K
+
22:30
none
USA (USD)
18,4K
 
21,3K
+
22:30
none
USA (USD)
-225,6K
 
-246,7K
+
22:30
none
USA (USD)
29,8K
 
46,1K
+
22:30
none
USA (USD)
77,9K
 
67,8K
+
22:30
none
USA (USD)
-15,9K
 
-19,8K
+
22:30
none
USA (USD)
62,2K
 
48,4K
+
22:30
none
Canada (CAD)
7,8K
 
18,6K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
1,5K
 
4,9K
+
22:30
none
Australia (AUD)
-37,5K
 
-43,3K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
-12,2K
 
-2,2K
+
22:30
none
Russia (RUB)
27,0K
 
26,4K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
-91,5K
 
-75,1K
+